VILKÅR

Gå igjennom de følgende vilkår og retningslinjene nøye da dette er vilkårene for salg som styrer dine kjøp på DX.com (heretter omtalt som DX). De beskriver dine rettigheter og plikter med hensyn til kjøpene, herunder viktige begrensinger og utelukkelser. Ved å legge inn en bestilling på DX aksepterer du at disse retningslinjene gjelder for bestillingen, pass derfor på at du forstår disse før du gjør en bestilling.

Avtale om vilkår for bruk

VENNLIGST LES DISSE BETINGELSER OG VILKÅR NØYE.

Denne avtalen om vilkår for bruk («Avtalen») beskriver vilkårene og betingelsene som gjelder for din bruk av DX.com nettsiden som er identifisert av den uniforme kilden www.DX.com («Brukeren»). Denne avtalen inngås mellom deg som bruker av siden («Brukeren») og eieren av siden («DX.com»).

1. Bruksområde og akseptering av vilkår og betingelser.

1.1 I forbindelse med denne avtalen er «bruker» enhver person som entrer siden for enhver grunn, uavhengig av om brukeren har registrert seg på siden som en registrert bruker, eller om brukeren er en betalende kunde for en spesifikk tjeneste tilbudt av DX.com eller andre partnere. En bruker inkluderer personen som bruker denne siden og en hvilken som helst enhet som kan bli representert av en slik person under faktisk eller tilsynelatende fullmakt.

1.2 Ved gå inn på eller bruke siden aksepterer du vilkårene og betingelsene beskrevet i denne avtalen som en bruker. Du er bundet til vilkårene og betingelsene i denne avtalen med hensyn til din tilgang eller bruk av siden og ytterligere oppgraderinger, modifikasjoner, tillegg eller forandringer på siden. Om du ikke aksepterer alle vilkårene og betingelsen i denne avtalen, vær vennlig ikke bruk siden.

1.3 DX.com kan endre denne avtalen når som helst ved å legge ut den endrede og reviderte avtalen på siden. Den endrede og reviderte avtalen trer i kraft umiddelbart etter at den legges ut. Din fortsatte bruk av siden etter at DX.com har lagt ut den endrede og reviderte avtalen anses som din aksept til den reviderte avtalen. Denne avtalen kan ellers ikke modifiseres, med unntak av en skriftlig modifisering av en autorisert representant fra DX.com. DX.com kan lansere, endre, oppgradere, pålegge betingelser, suspendere, eller stoppe enhver Tjeneste (eller en del av Tjenesten) uten forhåndsvarsel med unntak av gebyr belagte Tjenester, slike endringer vil ikke betydelig endre måten den betalende Bruker mottar Tjenesten på.

1.4 Når du besøker DX.com eller sender kundeforespørsler (Kundeservice ekspressbilletter) til DX.com kommuniserer du med DX.com elektronisk. Du samtykker da til å motta kommunikasjon fra DX.com elektronisk, DX.com vil kommunisere med deg via e-post eller ved å legge ut meldinger på siden.

1.5 Du får ikke bruke Tjenesten og kan ikke akseptere Vilkårene dersom (a) du ikke over minimum alder for å inngå en bindene kontrakt med DX.com, eller (b) du ikke har lov til å motta noen Tjenester i henhold til lovene i Hong Kong eller andre land/regioner inkludert landet/regionen du er bosatt og benytter Tjenesten fra.

2. Brukere generelt.

2.1 Brukere må registrere seg på Siden for å få tilgang eller bruke noen Tjenester. Med unntak av ved DX.com sin godkjennelse kan en Bruker kun registrere en medlemskonto på Siden. DX.com kan kansellere eller avslutte en Brukers medlemskonto dersom DX.com har grunn til å tro at Bruker samtidig er registrert eller kontrollerer to eller flere medlemskonti. Videre kan DX.com avvise en Brukers søknad om registering på ethvert grunnlag.

2.2 Brukere kan bruke siden utelukkende for deres personlige og interne formål. Hver bruker sier seg enig i at den ikke skal kopiere, reprodusere eller laste ned noen informasjon, tekst, bilder, videoklipp, kataloger, filer, databaser eller oppføringer tilgjengelig på eller gjennom siden (DX.com innholdet) til formålet å videreselge eller videresende DX.com innholdet, masseutsendelse (via e mail, sms, post eller lignende), drive en bedrift som konkurrerer med DX.com, eller på lignende måte kommersielt utnytte DX.com innholdet. Systematisk innhenting av DX.com innhold fra siden for å skape eller samle, direkte eller indirekte, and samling, database eller katalog (om du skulle være via roboter, spiders, automatiske enheter eller manuelt) uten skriftlig samtykke fra DX.com er forbudt. I tillegg er bruk av innholdet eller materialet for ethvert formål som er ikke uttrykkelig tillatt i denne avtalen, forbudt.

2.3 Deler av DX.com innholdet vist på siden er gitt eller lagt ut av tredjeparter («tredjepartsinnhold»). DX.com is ikke forfattere av tredjepartsinnhold, det gjelder både om det er gitt av anonyme brukere og registrerte brukere. Parten som leverer innholdet er fullt og helt ansvarlig for tredjepartsinnholdet. DX.com er ikke ansvarlig for riktigheten, anstendigheten, lovligheten eller sannheten for tredjepartsinnholdet, og DX.com skal ikke stå ansvarlig for en bruker i relasjon med en brukers avhengighet til denne slags tredjepartsinnhold. DX.com er i tillegg ikke ansvarlig for adferden til brukere på siden, og DX.com skal ikke stå ansvarlig for noen person i henhold til noen skade påført noen person som et resultat av slik brukeratferd.

2.4 DX.com kan tillate brukere tilgang til innhold, produkter eller tjenester tilbudt av tredjeparter gjennom hyperkoblinger (i form av ordlenker, bannere, kanaler eller lignende) til en slik tredjeparts nettside. Du er oppfordret til å lese disse sidenes vilkår og betingelser og/eller retningslinjer for personvern før du bruker disse sidene, slik at du kan være oppmerksom på dine vilkår og betingelser for bruk av disse sidene. Brukere aksepterer at DX.com ikke har noen kontroll over slike tredjeparts nettsider, at DX.com ikke overvåker slike sider og at DX.com ikke skal bli stilt ansvarlig for slike nettsider, eller noe innhold, produkter eller tjenester tilgjengelig på slike nettsider.

2.5 DX.com forbeholder seg retten til å begrense, nekte eller opprette annen tilgang til siden og dens funksjoner med hensyn til forskjellige brukere, eller å endre funksjonene eller innføre nye funksjoner uten forvarsel. Hver bruker aksepterer at manglende evne til å bruke hele eller deler av siden for enhver grunn kan ha negativ effekt på deres virksomhet. Enhver bruker samtykker herved av DX.com aldri skal stå ansvarlig for en brukers eller tredjeparts manglende evne til å bruke siden (om det skulle være grunnet av forstyrrelser, begrenset tilgang, forandringer av eller oppheng av funksjoner på siden eller av annen grunn), enhver forsinkelse, unøyaktigheter, feil eller utelatelser med hensyn til eventuell kommunikasjon eller overføring, eller eventuell skade (direkte, indirekte, følge skade eller lignende) oppstår fra bruken av eller manglende evne til å bruke siden eller noen av dens funksjoner.

2.6 Ingen brukere skal påta seg noen ordning for å undergrave integriteten av datasystemer eller nettverk brukt av DX.com og/eller noen annen bruker og ingen bruker skal forsøke skaffe seg uautorisert tilgang til slike datasystemer eller nettverk.

2.7 Vi oppfordrer deg til å lese DX.com sine retningslinjer for personvern som regulerer beskyttelsen og bruken av enhver brukers informasjon i DX.com og/eller deres partneres eierskap. Enhver bruker samtykker herved med retningslinjene for personvern og eventuelle oppdateringer og endringer ved retningslinjene. Enhver bruker godtar at DX.com kan endre deres retningslinjer for personvern fra tid til annen, gitt at DX.com gjør tilgjengelig den oppdaterte versjonen av retningslinjene for personvern på deres side til enhver tid. Din fortsettelse av bruk av siden sees på som din bekreftelse på at du aksepterer retningslinjene for personvern som vises på siden da den brukes.

2.8 Som en betingelse for din adgang til, og bruk av, DX.com aksepterer du at du ikke vil bruke DX.com tjenesten til å krenke de immaterielle rettighetene eller andre lovmessige rettigheter på annen måte. DX.com og/eller deres partnere vil under passende omstendigheter avslutte kontoene til brukere som gjentagende krenker opphavsretten, annen immateriell rettighet, eller andre lovlige rettigheter. DX.com og/eller deres partnere forbeholder seg også retten til å avslutte kontoen til en bruker ved en enkelt krenkelse av andres rettigheter i forbindelse med bruk av DX.com tjenesten, eller om DX.com mener at brukerens oppførsel er skadelig for DX.com, deres partneres eller andre brukeres interesser, eller av annen grunn av DX.com med eller uten grunn.

3. Registrerte brukere

3.1 Enhver bruker som har fullført og sendt inn et registreringsskjema enten på nett på siden eller offline ved å gi dens informasjon (som navn, adresse, telefonnummer, fax nummer, e-postadresse, detaljer om virksomhet etc.) til DX.com eller et annet DX.com gruppefirma som tilbyr de relevante spesifikke tjenester er en registrert bruker av siden (en «registrert bruker>). En konto («Konto») vil bli opprettet for hver registrerte bruker og hver registrerte bruker vil bli gitt et bruker alias («Bruker ID») og et passord («Passord») for å logge inn til sin egen konto.

3.2 Om den registrerte brukeren er en virksomhet, viser du at (a) du har autoriteten til å binde enheten til denne avtalen; (b) adressen du bruker når du registrer deg er operasjonsadressen til denne virksomheten; og (c) all annen informasjon sendt til DX.com og deres partnere gjennom registreringsprosessen er sann, korrekt, aktuell og fullstendig. For anvendelsen av denne bestemmelsen vil en filial eller et representasjonskontor ikke bli sett på som en separat enhet og dens operasjonsadresse vil bli ansett som hovedkontoret.

3.3 Ved å bli en registrert bruker samtykker du til inkluderingen av dine personlige data i vår kjøpsdatabase. DX kan sende e-poster til deg eller kontakte deg på annen måte via dine personlige data med enhver slags informasjon DX ønsker å formidle til deg.

3.4 DX.com eller deres partnere kan suspendere eller avslutte en registrert brukers konto når som helst ved å gi intet mindre enn 24 timers varsel til den registrerte bruker; gitt at slik varsel ikke er påkrevd for slik avslutting av konto om (a) det etter DX.com sitt skjønn er brudd på bestemmelser i denne avtalen av den registrerte brukeren, eller (b) DX.com har rimelig grunn til å mistenke at informasjon gitt av den registrerte brukeren er usann, unøyaktig, eller ikke fullstendig eller aktuell, eller (c) DX.com mener at den registrerte brukerens handlinger kan forårsake finansielle tap eller rettslig ansvar for en slik registrert bruker.

3.5 En registrert bruker kan ikke selge, forsøke selge, tilby å selge, gi, tildele eller på en annen måte overføre en konto, bruker ID eller passord til en tredjepart uten en skriftlig tillatelse fra DX.com. DX.com kan suspendere eller avslutte kontoen til en registrert bruker eller den som kontoen har blitt overført til om slikt salg, tilbud til salg, gave, tildeling eller overføring skulle oppstå som et brudd på dette avsnittet.

3.6 Uten hensyn til overnevnte avsnitt 3.1 kan DX.com nekte registrering og tildeling av konto og tilhørende bruker ID og passord til enhver bruker for enhver grunn.

4. Forhold mellom brukere, DX og leverandør

4.1 DX er et online medium for alle kjøpere, som samler inn bestillinger fra kjøperne for å styrke dets fordel i prisforhandlinger med leverandør. DX handler på vegne av kjøperne for kjøpe produktene angitt av kjøperne. Gjennom siden tilbyr DX.com en elektronisk nettbasert plattform for visning av produktinformasjon og andre normale vilkår og betingelser for transaksjonen tilbudt av leverandøren. Enhver selger som er interessert i å oppføre sine produkter på siden oppfordres til å kontakte vår salgsagent via følgende kontakt detaljene: http://seller.tradeglobals.com:8089/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

4.2 Til tross for bestemmelsene til plattformen gjennom siden representerer ikke DX.com i spesifikke transaksjoner via siden. Ingen salgskontor forhold blir opprettet mellom leverandør og DX.com, våre partnere, direktører, representanter eller ansatte i kraft av DX.com sin fremvisning av noen produkter levert av selgerne. Salgskontraktene inngått mellom kjøperen og leverandøren.

4.3 Brukerne gjøres oppmerksom på at risikoen for å handle med personer som ikke er den de utgir seg for. DX.com har veldig strenge rutiner for å velge pålitelige leverandører. DX.com kan ikke kontrollere og er ikke bundet til eller ansvarlig for tilgjengeligheten av produkter eller tjenester som tilbyes på Siden. Derfor kan og vil ikke DX garantere at Kjøper som plasserer gjennomfører et kjøp på Siden vil motta varen og det er situasjoner hvor Leverandøren kan ha sluttet å levere slike produkter eller levering skjer til annen pris hvorpå betalingen fra Kjøper til vår Bank konto (Paypal, Kredittkort eller annen måte Kjøper har brukt) vil bli returnert til Kjøper eller justert etter godkjennelse fra Kjøper.

4.4 Risikoen ved å gjennomføre kjøpstransaksjoner ved bruk av siden for å gjennomføre transaksjoner inkludere feil representasjon av produkter og tjenester, uredelige ordninger, utilfredsstillende kvalitet, ikke oppnådde forventninger, defekte eller farlige produkter, forsinkelser eller mislighold i levering, feilkalkulering av pris og transport ulykker. Alle de overnevnte risiko faktorene er heretter referert til som «transaksjonsrisikoer». Alle varer kjøp fra DX.com er gjort i henhold til en leveringskontrakt. Dette betyr at risikoen for tap og feil ved slike varer overføres til bruker ved vår levering til transportør. Men når bruker sender inn problemene som kan oppstå som et resultat av, eller i forbindelse med transaksjonsrisikoer på nettsiden, vil vi hjelpe brukeren med å løse problemet etter brukerens krav.

4.5 Brukere er fullt og helt ansvarlig for alle de vilkår og betingelser transaksjonen er gjennomført på, gjennom eller som et resultat av bruk av siden, inkludert, men ikke begrenset til, returer, garantier, frakt, forsikring, gebyrer, avgifter, lisenser, b??, tillatelser, behandling, transportering og opplagring. I tilfeller hvor vilkårene og betingelsene for transaksjonen har blitt forandret og endringene har blitt meldt fra om til DX av en spesifikk leverand??il DX legge ut de endrede vilkår og betingelser på siden. Plikten til DX er å vise slike vilkår og betingelser for transaksjoner endret av leverandør fra tid til annen. Det kan oppstå situasjoner hvor kjøper har lagt inn bestilling mens vilkår og betingelsene for transaksjonen blir endret. DX.com vil, etter instruksjon fra selger, enten kontakte deg for instruksjoner før sending eller kansellere din bestilling og gi deg beskjed om denne kansellering.

4.6 Med mindre annet er angitt representerer listeprisen vist for et produkt på siden, prisen foreslått av leverandør. Listeprisen er et sammenlignbart prisoverslag og kan eller kan ikke representere gjeldene prisen i ethvert område på en bestemt dag. Med hensyn til varer solgt på siden kan ikke DX.com bekrefte prisen for en vare inntil du legger inn bestilling. På tross av vår beste innsats, vil et mindre antall av varene i katalogen vår feilpriset. Om en vares korrekte pris er høyere enn den oppgitte prisen vil DX.com, etter instruksjoner fra selgeren, kansellere din bestilling, gi deg beskjed om kanselleringen og gi deg nødvendig kompensasjon etter en vennlig konsultasjon med deg.

4.7 I tilfeller hvor en bruker har en uenighet med en part om en transaksjon aksepterer brukeren å frigi DX.com (og våre partnere, direktører, representanter og ansatte) fra alle påstander, krav, handlinger, forhandlinger, kostnader og skader (inkludert og uten begrensing all faktisk-, spesifikk, tilfeldig- eller følgeskader) som oppstår av eller i forbindelse med en slik transaksjon.

5. Immaterielle rettigheter (IR) Beskyttelsesrettigheter

5.1 DX.com respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi forventer at våre brukere gjør det samme. Uautorisert bruk av annen parts materiale og varemerke blir slått hardt ned mot på vår nettside.

5.2 DX vil forespørre hver selger om å forsikre at oppføringer av forfalskninger, ulisensierte kopier, eller uautoriserte produkter som forfalsket design plagiat, klokker, vesker, solbriller eller annet tilbehør strengt forbudt på DX.com, og at ingen produkter kan vises på DX.com uten tillatelse fra holderen av den immaterielle rettigheten. Merkeprodukter er tillatt å vise på DX.com om et sertifikat for godkjennelse har blitt gitt av eieren av merket.

5.3 Gjentatte brudd på vår IR retningslinjer kan resultere i forskjellige handlinger, inkludert fjerning av oppføring(er). De følgende handlingene er brukt som avskrekkende mot krenkelsen av IR:

Med millioner av brukere som handler på DX.com hver dag, forventer vi at hver eneste selger oppfører seg ansvarlig.

Vi oppfordrer alle de som fremlegger påstander om brudd om å stå bak sine anklager. Ved å sende inn en rapport om påståtte overtredelser til DX.com, godtar du å frita DX.com mot alle krav eller skader som oppstår som følge av fjerningen av oppføringen.

5.4 Hvordan du rapporterer en påstått IR overtredelsen til DX.com:

I henhold til de hevdede rettighetene vennligst fremlegg rettighetsbevis slik som patent registreringsbevis, varemerke registreringsbevis og opphavsretts registreringsbevis, etc. (merk: registreringsbevis for de immaterielle rettighetene skal bli gitt; søkt råd/ bekreftelse er utilstrekkelig bevis for rettighet)

Individuelt: ID kort, pass og andre identifikasjonsdokumenter

Virksomhet: virksomhetslisens og andre industri eller kommersielle registreringsdokumenter

Om klageren ikke er rettighetsholderen må han fremskaffe autorisasjon eller bekreftelse signert eller forseglet av rettighetsholderen.

Dersom du trenger å sende oss dokumenter på papir, vær vennlig å send produktet og papirdokumentene til følgende adresse: 4/F, Bldg. 9, Honghualing South Industrial Park, Xili, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China.Slik at DX kan motta og gjøre dem tilgjengelig i tide. Vennligst noter at dette er eneste offisielle lovlige adresse til DX.com som behandler produkt krenkelser.

6. Ansvarsbegrensning

6.1 Til den grad det er tillatt ved lov tilbys funksjonene og tjenesten på siden «som det er» og DX.com fraskriver seg herved alle garantier, direkte eller indirekte, inkludert men ikke begrenset til garantier om tilstand, kvalitet, holdbarhet, ytelse, nøyaktighet, pålitelighet, salgbarhet eller egnethet for spesifikke formål. Alle slike garantier, representasjoner, tilstander, forpliktelser og vilkår er herved ekskludert.

6.2 TIL DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV GIR DX.COM INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER OM VALIDITETEN, NØYAKTIGHETEN, RIKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN, KVALITETEN, STABILITETEN, FULLHETEN ELLER AKTUALITETEN TIL NOEN INFORMASJON GITT PŠELLER GJENNOM SIDEN, DX.COM REPRESENTERER ELLER GARANTERER IKKE AT PRODUKSJON, IMPORT, EKSPORT, FRAKT, TILBUD, FREMVISNING, KJØP, SALG OG/ELLER BRUK AV PRODUKTER ELLER TJENESTER TILBUDT ELLER VIST PÅ SIDEN IKKE BRYTER TREDJEPARTS RETTIGHETER; OG DX.COM GIR INGEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI AV NOE SLAG ANGÅENDE PRODUKTER ELLER TJENESTER TILBUDT ELLER FREMVIST PÅ SIDEN.

6.3 Materiale lastet ned eller på annen måte innhentet gjennom siden er gjort etter hver Brukers eget skjønn og risiko og hver bruker er fult og helt ansvarlig for skade til deres datasystem eller tap av data som et resultat av nedlastning av slikt materiale. Ingen råd eller informasjon, gitt muntlig eller skriftlig, innhentet av bruker fra DX.com eller gjennom eller på siden gir garanti som ikke er uttrykt her.

6.4 DX.com skal ikke under noen omstendigheter bli stilt ansvarlig for forsinkelser, feil eller brudd på innholdet eller tjenester gitt gjennom siden forårsaket direkte eller indirekte av naturhendelser, krefter eller årsaker utenfor deres kontroll, inkludert uten begrensinger, internett feil, data, telekommunikasjon eller andre utstyrsfeil, elektrisitet brudd, streiker, arbeidskonflikter, opptøyer, uroligheter, mangel på arbeidskraft eller materialer, brann, flom, storm, eksplosjoner, høyere makter, krig, statlige handlinger, bestillinger av innenlandske eller utenlandske domstoler eller ikke-ytelsen av tredjeparter.

6.5 Hver bruker samtykker herved til å gi ansvarsfrihet til DX.com, deres partnere, direktører, representanter og ansatte fra alle tap, anklager, ansvar (inkludert saksomkostninger på full erstatning basis) som kan oppstår fra slik brukers bruk av siden (inkludert, men ikke begrenset til fremvisning av slik brukers informasjon på siden) eller fra dens brudd på vilkår og betingelsene av denne avtalen. Hver bruker samtykker herved videre til å redde DX.com, deres partnere, direktører, representanter og ansatte fra elle tap, anklager, ansvar (inkludert saksomkostninger på full erstatnings basis) som kan oppstå fra brukers brudd på garantier gjort av bruker til DX.com. Hver bruker samtykker også herved til å gi ansvarsfrihet til DX.com sine partnere, direktører, representanter og ansatte fra alle tap, anklager og ansvar (inkludert saksomkostninger på full erstatnings basis) som kan oppstå direkte eller indirekte, som et resultat av en anklage hevdet av en tredjeparts anklager eller andre tredjeparter relatert til produkter tilbudt eller fremvist på siden. Hver bruker samtykker herved videre med at DX.com ikke er ansvarlig og skal ikke ha noe ansvar for noe materiale lagt ut av andre; inkludert krenkende, aggressivt, eller ulovlig materiale og at risikoen for skade fra slikt materiale ligger fult og helt på hver enkelt bruker. DX.com forbeholder seg retten, på egen bekostning, å påta seg forsvaret og kontroll av alle saker der du er erstatningspliktig, i så fall skal du samarbeide med DX.com i å hevde alle tilgjengelige forsvar.

6.6 DX.com skal ikke stå ansvarlig for noen spesielle, direkte, indirekte, straffende, tilfeldige eller følge skader, eller noen skader over hodet (inkludert, men ikke begrenset til skader ved tap av profitt eller penger, driftsavbrudd, tap av informasjon), hverken i kontrakt, uaktsomhet eller på annen måte eller noe slags for skade som resultat av noe av det følgende:

6.7 Uten hensyn til overnevnte bestemmelser, det samlede ansvaret til DX.com, deres ansatte, partnere, representanter eller andre som opptrer på deres vegne i forhold til brukere for alle anklager der skulle oppstå fra bruken av siden eller DX.com tjenesten skal bli begrenset til det høyeste av (a) summen av avgifter brukeren betaler DX.com eller deres partnere i den 12 måneders perioden før handlingen gir oppgav til ansvar og (b) HK$100. Den foregående setningen skal ikke utelukke kravet om at brukeren skal bevise faktiske skader. Alle anklager som oppstår grunnet bruk av siden eller DX.com sine tjenester må være sendt inn innen ett (1) år fra datoen grunnen til handlingen oppsto.

7. Immaterielle rettigheter

7.1 DX.com er eneeier av eller lovlig lisens eier av alle rettigheter til siden og DX innholdet. Siden og DX.com innholdet legemliggjør forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter beskyttet under verdensomspennende opphavsrett og andre lover. Alle titler, eierskap og immaterielle rettigheter på siden og DC.com innholdet skal holdes ved DX.com, deres partnere og lisenser av DX.com innhold, som tilfellet kan være. Alle rettigheter på annen måte ikke hevdet i denne avtalen eller på DX.com er herved forbeholt.

7.2 "DX", "DX.COM" og relaterte ikoner og logoer er registrerte varemerker, varemerker eller tjenestemerker tilhørende DX.com, i forskjellige rettsområder og er beskyttet under tilknyttet opphavsrett, varemerke og andre lover om eiendomsrett. Uautorisert kopiering, modifisering, bruk eller publisering av disse merkene er strengt forbudt.

8. Generelt

8.1 Denne avtalen og retningslinjene for personvern utgjør den fulle avtalen mellom brukeren og DX.com med hensyn til regulering og bruk av siden og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler i forhold til samme angjeldende sak.

8.2 Hvis noen bestemmelser i denne avtalen viser seg å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal bestemmelsen bli stryket og de gjenværende bestemmelsene brukes.

8.3 Overskriftene er kun for referanseformål og skal på ingen måte definere, begrense, fortolke eller beskrive formålet eller omfanget av et kapittel.

8.4 Dersom DX.com ikke fanger opp og håndhever en rett eller unnlater å handle i forhold til et brudd av en bruker i henhold til denne avtalen, vil ikke DX.com sin rett til å handle ved påfølgende eller lignende brudd falle bort.

8.5 DX.com har rett til å overdra denne avtalen (inkludert alle dens rettigheter, titler, fordeler, interesser, forpliktelser og plikter i denne avtalen). Brukeren kan ikke overdra denne avtalen, delvis eller i sin helhet, til noen person eller enhet.

8.6 Denne avtalen skal reguleres av lovene til Hong Kong Special Administrative Region («Hong Kong») uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper. Partene i denne avtalen underlegger seg herved den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Hong Kong.

8.7 Om det er konflikt mellom den engelske versjonen og andre språkversjoner av denne avtalen, skal den engelske versjonen gå foran.

9. Import Avgift & MVA Forsikring

Dersom du har kjøpt Importavgift & MVA forsikring men må betale ytterligere importavgift eller MVA når forsendelsen blir levert, vennligst motta og signer for pakken og betal det som kreves. Deretter sender du oss et krav hvor du legger ved avgiftsdokumentet, regningen eller kvitteringen. Legg merke til at avgiftsforsikringtjenesten kun gjelder om man bestiller fra et europeisk land. Et slikt krav må sendes inn innen 60 dager fra pakkens forsendelsesdato. Maks kompensasjon er inntil 40$ pr bestilling.


Returrett

Revidering 2013-08-30 Version 1.5, Trådt i kraft: 2013-09-12 CST

Revidering 2011-08-05 Version 1.4, Trådt i kraft: 2011-08-06 CST

Revidering 2010-11-05 Version 1.3, Trådt i kraft: 2010-11-06 CST

Revidering 2010-07-15 Version 1.2, Trådt i kraft: 2010-07-17 CST

Revidering 2010-06-01 Version 1.1, Trådt i kraft: 2010-06-03 CST

Revidering 2010-04-30 Version 1.0, Trådt i kraft: 2010-05-12 CST

Vennligst gå igjennom disse retningslinjene nøye da de er vilkårene for salg som regulerer dine kjøp på DX.com (heretter omtalt som DX). De beskriver dine rettigheter og forpliktelser med

hensyn til kjøp, inkludert viktige begrensninger og utelatelser. Ved å legge inn en bestilling på DX sier du deg enig i at disse retningslinjene gjelder bestillingen, så forsikre deg at du forstår dem før du legger inn din bestilling.

Retur DOA (Dead on Arrival) varer

Et produkt som ikke fungerer når det mottas (feil bruk gjelder ikke) innen 5 dager etter at det mottas eller 30 dager etter at det sendes om leveringsdatoen ikke kan spores (Bestillingens dato for forsendelse og bestillingsvarsel sendes til din e-postadrese). [*]

Om dette skulle oppstå vær vennlig å gi oss bevis som beskrevet nedenfor:

I en DOA situasjon: er en refusjon for returkostnader tilgjengelig, gitt at:

Retur av defekte varer

Vi vil gjør vårt beste for å passe på at produktene som sendes til våre kunder er i god stand. Om ditt produkt (kun for varer uten spesielle garantivilkår i produktbeskrivelsen og fysisk skade eller ukorrekt bruk ekskludert) viser seg å være defekt:

Innen 90 dager (fra datoen den ble sendt) [**]

Retningslinjer: Før varen blir returnert vil den defekte varen bli refundert eller ny vare blir gitt gratis. Refusjon for returkostnader er 35% av varens pris opp til et maksimum på $40.

Detaljer: Produktet fikk skader (fysiske skader og skader grunnet ukorrekt bruk ekskludert) innen 90 dager etter forsendelse (datoen for forsendelse og ordrevarsel er sendt til din e-postadresse). Kunden kan sende produktet tilbake til oss. Full refusjon eller ny vare pluss fraktkostnader vil bli sendt deg etter fremvisning av bevis for forsendelse (tilgjengelig sporingsnummer eller et skjermbilde av kvittering for forsendelse).

Merk angående retur:

Returner varen(e) med alminnelig post (den billigste måten) med sporingsnummer til det nærmeste postkontoret (se detaljer under); om posttjenesten med sporingsnummer koster mer, kan du velge en uten sporing. Pass på at du tar vare på kvitteringen for forsendingen etter postingen. Vi vil behandle saken for deg da vi mottar et bilde av din kvittering.

Returkostnadene er mindre enn 35% av verdien til den defekte varen(e), og også mindre enn $40(USD). Vi vil dekke fraktkostnadene (i samsvar med din kvittering). Om returkostnadene overskrider grensene overfor, kontakt vennligst vår kundeservice for en bekreftelse.

- Etter 90 dager og innen 150 dager fra forsendelse

Retningslinjer: Før varen blir returnert, vil det gis en ny vare i bytte mot den defekte varen. Returkostnadene vil bli kundens ansvar.

Detaljer: Om produktet viser seg å være defekt etter at det har gått 90 dager siden forsendelsen og innen 150 dager fra forsendelsen, kan kunden sende produktet tilbake til oss. Vi vil fortsatt prøve bytte ditt defekte produkt mot et nytt et når det er mulig. Vennligst merk at returkostnadene vil være ditt ansvar, vi vil betale for de nødvendige fraktkostnadene for det nye produktet som vi sender til deg.

- Etter 150 dager og innen 365 dager fra forsendelse

Retningslinjer: Før varen returneres vil den sendes til fabrikken for reparasjon. Fraktkostnader begge veier vil dekkes av kunden.

Detaljer: Om varen skulle vise seg å være defekt etter 150 dager fra forsendelse, kan kunden fortsatt sende varen tilbake til oss. Vi vil hjelpe deg med å videresende varen til produsenten for reparasjon eller erstatning. Inntil produktet ankommer vårt varehus vil fraktkostnadene begge veier bli dekket av kunden. Kostnader påløpt gjennom prosessen vil bli kundens ansvar.

- Etter 365 dager fra forsendelse

Retningslinjer: Refusjon eller erstatning av en vare vil bli avslått etter at 365 dager perioden har gått.

Etter at du har returnert det defekte produktet, gi oss vennligst bevis som listet nedenfor:

Alle kunder bør kontakte vår kundeservice ekspress før de returnerer noen vare(r)/produkt(er).

Returnering av feilaktig mottatte varer

Om varen du mottok er fullstendig forskjellig fra den du bestilte, kontakt oss vennligst via vår kundeservice ekspress og gi oss bildebevis av feilen.

Om retur er nødvendig, vil erstatning pluss refusjon av fraktkostnader sendes deg når vi mottar kvittering av returneringsbevis. Forsikre deg vennligst om at den feilaktige varen du returnerer er i den originale pakken og at varen er i samme stand den ble mottatt i.

Dersom du finner å kunne bruke den feilaktige varen og ønsker å beholde den, kan du be om det og vi vil tilby deg et avslag for kjøp av varen.

Etter at du har mottatt det feilaktige produktet, gi oss vennligst bevis som beskrevet nedenfor:

Fordi forskjellige partier av produkter er levert, kan logoen eller innpakkingen du mottok være forskjellige fra den som vises på vår nettside. Om alle funksjoner og utseende av produktet viser seg å være korrekt, vennligst forstå at dette ikke går inn under disse retningslinjene..

Retur av utilfredsstillende produkter

Om du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med ditt kjøp kan du returnere varen innen 10 dager etter du mottok den mot full refusjon eller bytte. Om returen ikke grunnes i feil, vil kunden være ansvarlig for å dekke fraktkostnadene begge veier. Pass vennligst på å returnere varen i den originale innpakningen, og at varen er i den samme stand du mottok den i.

Retningslinjer for retur av BH og undertøy

Med hensyn til personlig hygiene, kan ikke BH og undertøy returneres, med mindre det gjelder et kvalitetsproblem. (Kvalitetsproblemet må rapporteres innen 48 timer etter at varen er mottatt, og bilder må klart forklare og vise defekten(e)). Retur grunnet en upassende størrelse eller produkt som ikke er som forventet aksepteres ikke. Vi oppgir nøyaktig størrelse, så forsikre deg om at størrelsen passer før du kjøper varen.

Our Drop Off Box For Return

Defective Item Drop Off Box for customers from Australia, New Zealand
ATTN: CNG97930-PBVSV
96-100 Beaconsfield St. , Silverwater #Z6433
Sydney, 2128
AUSTRALIA

Defective Item Drop Off Box for customers from
Albania, Andorra, Belgium, Bosnia - Herzegovina, Bulgarian, Croatia, Czech Republic, Denmark, England, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Spitsbergen archipelago, Sweden, Switzerland, Ukraine, Vatican, Yugoslavia.

ATTN: CNG97930-PBVSV
Unit 13, Trident Way, #Z6433
Southall, GREATER LONDON, UB2 5LF
UNITED KINGDOM

Defective Item Drop Off Box for customers from U.S.A., Canada, Mexico & Brazil
ATTN: CNG97930-PBVSV
20275 Business Parkway,#Z6433
City of Industry,CA (CALIFORNIA),91789
UNITED STATES
OR
ATTN: CNG97930-PBVSV
430 Kimberly Drive #Z6433
Carol Stream,IL (ILLINOIS),60188
UNITED STATES

If your country is not listed above, please return your package to our HK address at
ATTN: Returned+DX
2/F YICK FUNG GROUP BLDG, NO.1 KIN FAT LANE, TUEN MUN, N.T.
HONG KONG

Viktige merknader

Fotnote

* Om ditt produkt ikke fungerer når du mottar det (DOA) og pakken tar lang tid (mer enn 30 dager) for å bli levert til deg, kontakt oss og fremvis tilgjengelig bevis av dato for mottakelse innen 5 dager, og vi vil behandle saken for deg i samsvar med retningslinjene.

** I travle sesonger (som jul) og ferier (inkludert uforutsette forsinkelser) vil garantiperioden bli utvidet se forumet for å se om det noen kjente forsinkelser