Personvernserklæring

Datainnsamling

DX påtar seg å samle inn din data ved midler som er:

¡¤ Rimelige

¡¤ Lovlige

¡¤ Åpne

Om du besøker DX sin nettside, vises din nettleser automatisk og DX sin nettserver logger automatisk den følgende informasjonen: dato og tid, IP adressen du sendte forespørsel fra, typen nettleser og operativsystem du bruker, URL til siden som refererte deg til siden, URL koden du forespurte og om denne forespørselen var suksessfull. Disse data kan eller kan ikke være nok til å identifisere deg.

All ekstra data du gir, f.eks. i nettform, kan også bli logget. Denne dataen kan og kan ikke være tilstrekkelig nok til å identifisere deg.

All ekstra data som din nettleser automatisk gir kan også bli logget. Dette vil skje om f.eks. din nettleser først har blitt bedt om å lagre data på din data i ’cookies’ og sender dem hver gang du forespør om en nettside innen et spesifikt domene (som DX.com). Denne dataen kan og kan ikke være tilstrekkelig nok til å identifisere deg.

Dersom du oppgir persondata til DX i forbindelse med en identifikator som ditt navn eller din kontaktinfo (som din e-postadresse), vil DX innsamle dine data. Dessuten vil all data som gjøres tilgjengelig for DX gjennom noen av metodene beskrevet i de foregående paragrafene være mulig å assosiere med den identifikatoren, og dermed bli dine data.

Med forbehold om kvalifikasjonene nedenfor påtar DX å samle inn dine data fra deg ok ikke fra andre parter. Dette er kvalifisert som følgende:

¡¤ Hvor DX anser det som rimelig å beskytte sine finansielle interesser krever det at DX innsamler dine data fra andre kilder, eller fra flere kilder. Dette gjelder spesielt hvor DX har en lånesituasjon med deg og søker informasjon om din kredittverdighet;

¡¤ Hvor DX anser det som rimelig at dets evne til å levere kvalitetsservice til deg vil bli merkelig bedret ved å innhente din data fra andre kilder. Dette gjelder spesielt forbrukerprofildata.

Når DX innhenter din data fra andre kilder enn deg, påtar den seg:

¡¤ Å kun bruke lovlige midler;

¡¤ Å kun gjøre det med ditt samtykke; og

¡¤ Å oppgi for deg hvilke kilder den bruker og under hvilke omstendigheter.

DX påtar seg å oppgi formålet av innsamlingen på en måte som er klar og meningsful, og for å unngå uklarheter, høyst beskrivende uttalelser slik som ‘for å støtte vår drift’.


Datasikkerhet

DX påtar seg å lagre dine data på en måte som tar vare på sikkerheten mot uautorisert adgang, modifiseringer eller sletting, på et nivå som samsvarer med dens sensitivitet.

DX påtar seg å kun lagre din data i rettsområder hvor databeskyttelse minst er på samme nivå som krevd av OECD Retningslinjer.

DX påtar seg å overføre din data på en måte som tar vare på sikkerheten mot uautorisert adgang, modifisering eller sletting, på et nivå som samsvarer med dens sensitivitet.

DX påtar seg å implementere rimelige tiltak for å ta vare på sikkerheten for din data mot upassende adferd av DX sine ansatte og partnere. Dette inkluderer:

¡¤ Opplæring av ansatte i personvern;

¡¤ Adgangskontroll, for å begrense tilgangen til din data til de som har en legitim grunn til åpne dem;

¡¤ Spesielt for sensitiv data, sporing av tilganger, inkludert identiteten til åpneren av din data;

¡¤ Påminnelser til ansatte og partnere fra tid til annen om viktigheten av datapersonvern, og konsekvensene ved upassende bruk;

¡¤ Erklæring om hensiktsmessig sterke sanksjoner som skal anvendes i tilfelle av upassende oppførsel

¡¤ Klar kommunikasjon av retningslinjer og sanksjoner; og

¡¤ Prosesser for å spore, undersøke og for å ilegge sanksjoner.


Bruk av data

Bruk refererer til bruken av din data av en part av DX, ansatte eller partnere av DX i forbindelse med deres arbeid.

DX påtar seg å kun bruke din data for:

¡¤ Det formålet den var innsamlet for;

¡¤ Annet formål som senere er avtalt mellom DX og deg;

¡¤ For annet formål som kan være påkrevd av lov. Under disse omstendighetene vil DX gjøre alle rimelige nødvendige steg for å kommunisere til deg at bruken har inntruffet, med mindre DX er avskåret fra å gjøre det ved lov; og

¡¤ For annet formål med hjemmel i loven (særlig for å beskytte DX sine interesser, f.eks. om DX på rimelig grunnlag mener at du har misligholdt dine plikter til DX, eller at du har brutt loven).

Vi vil til enhver tid tilby deg muligheten til å avmelde deg fra tjenester eller å oppdatere til hva du har abonnert på, om du endrer mening. All mail vi sender til deg vil inneholde en enkel automatisk avmeldings lenke: http://dx.com/newsletters/Unsubscribe nederst, slik at du kan avmelde deg fra det abonnementet. Følg bare instruksene i e-posten.

Når du registrerer deg på DX.com og abonnerer på de kategoriene du foretrekker, vil du også bli gitt muligheten til å avmelde deg fra våre vanlige oppdateringer. Når du abonnerer vil vi sende deg e-postvarsler for omtalte tilbud, tilbud, nye varer, konkurranser, arrangementer og kampanjer. Slik varsel kan inkludere informasjon om DX.com, datterselskaper eller partnere.

DX påtar seg å bruke dine data kun om den har påviselig relevans til den bestemte anvendelse hvortil det blir satt.

DX påtar seg å bruke dine data på slik måte at de tar hensyn til muligheten for at den ikke er av tilstrekkelig kvalitet for formålet, f.eks. fordi den er unøyaktig, utdatert, ufullstendig eller ute av sammenhengen.


Data utlevering

Med utlevering menes det å gjøre dine data tilgjengelig for annen part enn DX og deg. Betegnelsen utlevering kan inneholde ulike forhold av dataoverføring inkludert salg, lån, bytte, deling og giving.

DX påtar seg å kun utlevere dine data under de følgende omstendighetene:

¡¤ I perioden hvor business blir utført mellom deg og DX, hvor det er nødvendig for en partner, slik som en betalingsbehandler som PayPal og transportfirmaer. Hvor din data blir utlevert på denne måten, påtar DX seg å kontrollere at DX sine partnere og leverandører handler i samsvar med disse vilkår;

¡¤ Under andre omstendigheter som er direkte implisert av formålet avtalt mellom deg og DX da dataene ble innsamlet eller senere. Hvor dine data er utlevert på denne måten, påtar DX seg å kontrollere at deres partnere og leverandører handler i samsvar med disse vilkår;

¡¤ Med ditt samtykke, eller på forespørsel fra deg;

¡¤ Hvor påkrevd av lov, for eksempel som en bestemmelse i en lov, eller en rettskjennelse slik som en ransakelsesordre eller stevning. Under disse omstendighetene vil DX gjøre alt i sin makt for å kommunisere til deg at utleveringen har inntruffet, med mindre de er avskåret av lov fra å gjøre dette;

¡¤ Hvor det er tillatt ved lov (f.eks. ved rapporter av mistanke om brudd på straffeloven til politimyndighet, og i nødstilfeller hvor DX på rimelig grunnlag mener at utleveringen av din data vil bistå i å redde liv og helse for en person), gitt at DX forsikrer seg om at handlingen er forsvarlig.

I alle tilfeller, forplikter DX seg til kun å utlevere de nødvendige data for de spesifikke omstendighetene.


Lagring og destruering av data

Med forbehold om kvalifikasjoner som følger nedenfor, påtar DX seg:

¡¤ Å lagre dine data kun så lenge det samsvarer med dens formål; og

¡¤ Å destruere din data når dens formål har utgått, og å gjøre dette på en slik måte at din data ikke senere kan gjenopprettes.

Denne forpliktelsen kvalifiserer som følgende:

¡¤ Din data kan lagres i DX sine logger, sikkerhetskopier og sporinger innen kort lagrings sykluser som er utviklet for å beskytte selskapets virksomhet. I slikt tilfelle vil din data destrueres i samsvar med disse syklusene;

¡¤ Din data kan lagres utover tiden for dens formål om det kreves av loven, som i en bestemmelse av loven, eller en rettskjennelse slik som en ransakelsesordre eller stevning, eller advarsel fra en politimyndighet at levering av en rettskjennelse er nært forestående. Under disse omstendighetene vil DX:

¡¤ Gjøre alt innen rimelighetens grenser for å få kommunisere til deg at dine data har blitt lagret, med mindre DX blir avskåret fra å gjøre dette av loven; og

¡¤ Kun lagre din data mens bestemmelsen er aktuell, og vil deretter destruere dine data;

¡¤ DX følger alle de eksisterende retningslinjene gitt av Google som Policies, Remarketing Privacy og Restrictions.

¡¤ DX bruker Analytics data og DoubleClick cookie for å tilby reklame basert på dine tidligere besøk på DX.com.

¡¤ Du kan velge bort DoubleClick cookie ved å besøke Google reklamering siden eller du kan velge bort Google Analytics ved å besøke Google Analytics siden.

¡¤ Din data kan lagres utover tiden for dets formål om det er med hjemmel i loven (spesielt for å beskytte DX sine interesser, f.eks. om DX på rimelig grunnlag tror at du har mislyktes i å oppfylle dine plikter til DX eller at du har brutt straffeloven). Under disse omstendighetene vil DX kun lagre dine data i tiden denne situasjonen er aktuell og deretter destruere dine data.


Din tilgang til din personlige data

DX påtar seg å tilby deg tilgang til din data, kun når slike forhold og prosesser er rimelig for omstendighetene. DX påtar seg å muliggjøre tilgang:

¡¤ Enkelt

¡¤ Uten urimelig forsinkelse

¡¤ Uten kostnad

DX påtar seg å etablere og å opprette identitetsautorisering beskyttelse for tilgang til dine data som er passende for dens sensitivitet, men praktisk. Dette kan involvere noen ubeleiligheter; for eksempel, relativt enkle prosedyrer må gjennomgås for å gi deg tilgang gjennom en kanal som du tidligere har registrert på DX (som en spesiell e-postadresse), men kan også inneholde mer kompliserte prosedyrer om dy ønsker å bruke en annen kanal.

Om du skulle si deg uenig i aspekter ved din data, påtar DX seg ansvaret med å endre, legge til eller å slette dine data.

Du påtar deg å:

¡¤ Ikke søke om tilgang for useriøse formål, eller urimelig ofte;

¡¤ Akseptere at a slettingen av noe at data ikke er i samsvar med bestemmelsene for en bestemt tjeneste på DX for deg.


Informasjon om data-håndteringsrutiner

DX påtar seg å gjøre informasjon om hvordan DX håndterer din data tilgjengelig for deg:

¡¤ Generelt sett, på en lett tilgjengelig måte

¡¤ Spesifikt, på forespørsel

Når din data er utlevert til en samarbeidspartner påtar DX seg å gjøre informasjonen tilgjengelig for deg på forespørsel om på hvilken måte DX sine samarbeidspartnere håndterer dine data.

DX påtar seg å se til at informasjonen gitt er meningsfull og svarer på dine spørsmål.

Du påtar deg å:

¡¤ Ikke søke om slik informasjon for useriøse formål, eller urimelig ofte

¡¤ Akseptere at utlevering av overdrevne detaljer kan skade din datas sikkerhet og DX sine forretningsprosesser, og det kan skade DX sine kommersielle interesser.


Håndtering av henvendelser og klager

Om du har spørsmål, henvendelser eller klager angående disse vilkår, eller om DX sin adferd i relasjon til disse vilkår, påtar du deg å:

Å kommunisere dem i første omgang:

¡¤ Kun til DX

¡¤ I tilstrekkelig detalj

¡¤ Gjennom en kanal som har blitt gjort tilgjengelig av DX for dette form

DX påtar seg å:

¡¤ Tilby en eller fler kanaler for kommunikasjon med DX, som er enkle å bruke for brukerne

¡¤ Å raskt kunne gi bekreftelse for mottak av kommunikasjon, inkludert levering av en kopi av kommunikasjonen, dato og klokkeslett den ble registrert, og DX sin referanse-kode for kommunikasjonen;

¡¤ Å raskt gi et svar på kommunikasjonen, på en passende og meningsfylt måte.

Du påtar deg også å ikke forfølge DX gjennom noen regulator eller media:

¡¤ Inntil og med mindre DX har hatt en rimelig mulighet til å svare på kommunikasjonen; og

¡¤ Mens du og DX opprettholder og gjennomfører en meningsfull dialog om saken.


Håndhevelse

DX erklærer at deres forpliktelser i henhold til disse vilkår er ment for å skape juridiske forpliktelser, og at disse forpliktelser er ment å være rettskraftige under passende lover i aktuelle rettsområder. Dette inkluderer lover omhandlende databeskyttelse, personvern, rettferdig handel, bedrifter og straffelover.

Du forplikter deg til å kun søke håndheving i rettsområder relevant til transaksjonen som har tatt sted mellom deg og DX, mer bestemt det rettsområdet du bor eller hvor du utførte de relaterte handlingene, eller det rettsområdet DX hører hjemme eller der de utførte de relaterte handlingene.

Om du ønsker å utforske de relevante lovene i et bestemt rettsområde henviser DX deg til de følgende kildene:

¡¤ World LII Privacy lenker

¡¤ Samling av [U.S.] State and Federal Privacy Laws, Privacy Journal, Providence RI

¡¤ Privacy Law Sourcebook 2004, EPIC, Washington DC

¡¤ the Australian Privacy Foundation sine sider:

¡¤ Internasjonale regler vedrørende personvernlov

¡¤ Personvernlover for land i verden

¡¤ Personvernlover for samveldet Australia

¡¤ Personvernlover for stater og territorier i Australia

Privacy International


Endringer på disser personvernforpliktelser

DX forplikter å:

¡¤ Ikke vesentlig endre disse vilkår slik at sikkerheten til dine data svekkes;

¡¤ Gjøre hva de kan for å forhindre at et selskap som tilegner seg dette selskapet ,eller noen av dets eiendeler, gjør vesentlige endringer i disse vilkår slik at sikkerheten til dine data svekkes;

¡¤ Konsultere med passende representant og advokatvirksomhet om de skulle vurdere å gjøre endringer ved disse vilkår, eller å opprette mer spesifikke vilkår relatert til spesifikke tjenester;

¡¤ Forsikre at forskjeller mellom utdaterte og oppdaterte vilkår er lett tilgjengelig ved endringer i disse vilkår;

¡¤ Vedlikeholde alle tidligere versjoner av disse vilkår slik at de er datert og lett tilgjengelig.


Definisjoner

DX betyr DX.com.

Din data betyr data som det er mulig å assosiere med deg, uavhengig av om den inkluderer uttrykkelig identifikator som ditt navn eller kundenummer. Spesifikt omfatter det all data DX klarer å relatere til deg ved bruk av midler som server-logger og cookie-innhold.

Din data omfatter ikke data som ikke lenger kan assosieres med deg. Det inkluderer innsamlet data som ikke kan identifisere individer hvis data er inkludert i innsamlingen.

Samtykke betyr din tilslutning til en handling som skal utføres av DX. Samtykke kan være uttrykkelig eller underforstått, men skal i begge fall være informert og fritt valgt.

Om du ønsker å snakke med DX.com kundeservice, ring 0755-33022388-8118 eller åpne en skap på https://cs.dx.com/Ticket/Index. Om du skulle ønske å besøke DX.com, besøk Epro E-Commerce Ltd, Room 301, Town Health Technology Centre, 10-12 Yuen Shun Circuit, Siu Lek Yuen, Shatin, N.T. ,Hong Kong. Du kan også sende oss e-post [email protected].