Yksityisyysjulistus

Tietojen kerääminen

DX sitoutuu kokoamaan dataasi keinoin, jotka ovat:

¡¤ Oikeudenmukaisia

¡¤ Laillisia

¡¤ Läpinäkyviä

Vieraillessasi DX:n sivustolla, sinun selaimesi ilmoittaa automaattisesti ja DX:n palvelin kirjaa automaattisesti seuraavan informaation: päivämäärä ja kellonaika, IP-osoite josta lähetit pyynnön, käyttämäsi selaimen ja käyttöjärjestelmän tyyppi, URL jokaisesta sivusta joka ohjasi sinut sivulle, pyytämäsi URL, ja täyttyikö pyyntösi. Tämä data saattaa tai ei saata riittää sinun tunnistamiseesi.

Kaikki tarjoamasi lisätieto esim. nettilomakkeella, saatetaan myös kirjata ylös. Tämä data saattaa tai ei saata riittää sinun tunnistamiseesi.

Kaikki lisädata minkä sinun nettiselaimesi tarjoaa saatetaan myös kirjata ylös. Näin tapahtuu esimerkiksi, jos selaintasi on aiemmin pyydetty tallentamaan dataa tietokoneellesi evästeisiin ja se lähettää sen aina sinun pyytäessäsi tiettyyn verkkotunnukseen sisältyvää nettisivua (kuten DX.com). Tämä data saattaa tai ei saata riittää sinun tunnistamiseesi.

Jos kerrot DX:lle henkilökohtaista tietoa yhdessä tunnisteen kanssa, kuten nimesi tai yhteystietosi (kuten sähköpostiosoitteesi), DX tulee keräämään tietojasi. Lisäksi kaikki data mikä tulee DX:n saataville millä tahansa edeltävissä kappaleissa kuvatulla tavalla saatetaan kyetä yhdistämään tähän tunnisteeseen, jolloin siitä tulee sinua koskevaa tietoa.

Välittömästi alla seuraavilla varauksilla DX lupaa kerätä sinua koskevan datan sinulta eikä muilta osapuolilta. Tämä lupaus tehdään seuraavilla varauksilla:

¡¤ Kun DX perustellusti päättää, että sen taloudellisten intressien suojaaminen vaatii sitä keräämään sinua koskevaa dataa muista tai täydentävistä lähteistä.Tämä pätee erityisesti, kun DX:llä on sinua koskeva lainariski ja se etsii tietoa luottokelpoisuudestasi;

¡¤ Kun DX perustellusti päättää, että sen kyky tarjota sinulle laatupalveluja paranee keräämällä sinua koskevaa tietoa muista lähteistä. Tämä pätee erityisesti kuluttajaprofiilitietoihin.

Kun DX kerää tietojasi muista lähteistä kuin sinulta, se lupaa:

¡¤ Tehdä niin vain laillisin keinoin;

¡¤ Tehdä niin vain sinun suostumuksellasi; ja

¡¤ Selvittää sinulle käyttämänsä lähteet ja tähän liittyvät olosuhteet.

DX lupaa selvittää keräämisen tarkoituksen tavalla, joka on selkeä ja mielekäs, ja välttää hämäriä, laajasti kattavia ilmauksia, kuten Õtukeaksemme toimintojammeÕ.


Dataturvallisuus

DX lupaa tallentaa sinun tietosi tavalla, joka takaa turvallisuuden luvatonta tunkeutumista, muutosta tai hävittämistä vastaan, datan arkaluontoisuutta vastaavalla tasolla.

DX lupaa tallentaa tietosi vain toimivalta-alueilla joilla datasuojaukset ovat vähintään OECD-ohjeissa edellytettyjen suojausten veroisia

DX lupaa välittää sinua koskevan datansa tavalla, joka takaa turvallisuuden luvatonta tunkeutumista, muutosta tai hävittämistä vastaan sen arkaluontoisuutta vastaavalla tasolla.

DX lupaa ryhtyä asiaankuuluviin toimenpiteisiin taatakseen sinun tietojesi turvallisuuden DX:n henkilökunnan ja toimeksisaajien sopimatonta käyttäytymistä vastaan. Näihin kuuluu:

¡¤ Henkilöstön koulutus yksityisyyden suhteen;

¡¤ Pääsyvalvonta, joka rajaa pääsyn sinun tietoihisi niihin henkilökunnan ja toimeksisaajien jäseniin, joilla on perusteltu syy niihin pääsyyn;

¡¤ Erityisesti arkaluontoisen datan kohdalla kirjausketjujen tarkastus, mukaan lukien dataa käyttävien henkilökunnan ja toimeksisaajien jäsenten identiteetit;

¡¤ Henkilökunnan ja toimeksisaajien muistuttaminen aika ajoin datayksityisyyden tärkeydestä ja sopimattoman käytöksen seurauksista;

¡¤ Julistus asianmukaisen vahvoista sanktioista, joita sovelletaan sopimattoman käytöksen kohdalla

¡¤ Selkeä käytäntöjen ja sanktioiden selittäminen; ja

¡¤ Prosessit tarkastuksille, tutkimuksille ja sanktioiden asettamiselle.


Datan käyttö

Käytöllä tarkoitetaan sinun tietojesi käyttöä minkä tahansa DX:n osan tai henkilökunnan jäsenen tai toimeksisaajin toimesta osana näiden työtä.

DX lupaa käyttää dataasi vain:

¡¤ Sen keräystarkoituksissa;

¡¤ Muissa sellaisissa tarkoituksissa, joista kyseisenä ajankohtana sovitaan DX:n ja sinun välillä;

¡¤ Niissä lisätarkoituksissa, joita saattaa vaatia laki. Näissä olosuhteissa DX suorittaa kaikki sille kohtuudella tarjolla olevat toimenpiteet tiedottaakseen sinua tapahtuneesta käytöstä, paitsi jos laki estää sitä niin tekemästä; ja

¡¤ Niissä lisätarkoituksissa, jotka laki määrää (erityisesti DX:n intressien suojelemiseksi, esim. jos se uskoo perustellusti, että sinä et ole täyttänyt lupauksiasi DX:lle tai jos sinä olet rikkonut rikoslakia).

Me tarjoamme sinulle joka tilanteessa mahdollisuudet peruuttaa mikä tahansa palvelu tai päivitys jonka olet tilannut, mikäli muutat mieltäsi. Jokainen sinulle lähettämämme sähköposti sisältää helpon ja automaattisen peruutuslinkin: http://dx.com/newsletters/Unsubscribe alareunassaan, niin että voit peruuttaa kyseisen tilauksen. Seuraa yksinkertaisesti sähköpostin ohjeita.

Rekisteröityessäsi DX.comiin ja hakeutuessasi haluamiisi kategorioihin voit myös päättää jättää säännölliset tiedotteemme tilaamatta. Jos kuitenkin tilaat ne, me lähetämme sinulle postissa ilmoituksia tarjouksista, kaupoista, uusista tuotteista, kilpailuista, kiinnostavista tapahtumista, järjestelmän parannuksista ja markkinapromootioista. Nämä ilmoitukset voivat sisältää tietoa DX.comista, sen tytäryrityksistä ja kumppaneista.

DX lupaa käyttää sinun tietojasi vain mikäli se on todistettavasti relevanttia nimenomaiseen käyttötarkoitukseensa nähden.

DX lupaa käyttää sinun tietojasi ottaen huomioon sen mahdollisuuden, että se ei ole riittävän laadukasta tarkoitukseen nähden, esim. epätarkkuuden, vanhentuneisuuden, epätäydellisyyden tai yhteydestään irralleen jäämisen vuoksi.


Datan jakaminen

Jakaminen viittaa sinun tietojesi tarjoamista muille osapuolille DX:n ja sinun lisäksesi. Termi jakaminen voi sisältää monia eri datavälityksen tilanteita, mukaan lukien myynti, vuokraus, vaihdanta, jakaminen ja antaminen.

DX lupaa jakaa sinua koskevaa dataa vain seuraavissa olosuhteissa:

¡¤ Sinun ja DX:n keskinäisessä liiketoiminnassa, jossa jakaminen on välttämätöntä toimeksisaajille, kuten PayPalin kaltaiset maksunkäsittelijat ja kuljetusyritykset. Milloin dataasi jaetaan tällä lailla, DX lupaa valvoa DX:n toimeksisaajia varmistaakseen heidän toimiensa vastaavuuden näiden sääntöjen kanssa;

¡¤ Muissa olosuhteissa, jotka ilmenevät suoraan sinun ja DX:n sopimasta tarkoituksesta datan keruun aikana tai sittemmin. Milloin dataasi jaetaan tällä lailla, DX lupaa valvoa DX:n toimeksisaajia varmistaakseen heidän toimiensa vastaavuuden näiden sääntöjen kanssa;

¡¤ Sinun suostumuksellasi tai pyynnöstäsi;

¡¤ Milloin laki vaatii, esimerkiksi asetuksen säännös tai oikeuden määräys, kuten etsintälupa tai haaste. Näissä olosuhteissa DX suorittaa kaikki sille kohtuudella tarjolla olevat toimenpiteet tiedottaakseen sinua tapahtuneesta datan jakamisesta, paitsi jos laki estää sitä niin tekemästä;

¡¤ Milloin laki sen sallii (esim. epäillyn rikoslain rikkomuksen ilmoittaminen lainvalvojille; ja hätätilanteessa, jossa DX perustellusti uskoo, että sinun tietojesi jakaminen auttaa merkittävästi jonkun ihmisen terveyden tai elämän suojelussa), edellyttäen että DX käyttää asian vaatimaa huolellisuutta varmistaakseen antamansa luvan käytön oikeutuksen.

DX lupaa aina jakaa sinusta ainoastaan sellaista tietoa, joka on välttämätöntä kyseisissä olosuhteissa.


Datan tallennus ja hävittäminen

Välittömästi alla seuraavin varauksin DX lupaa:

¡¤ Säilyttää sinun tietojasi vain niin kauan kuin se vastaa tarkoitustaan; ja

¡¤ hävittää sinun tietosi sen tarkoituksen vanhettua, ja tehdä niin tavalla, jonka seurauksena sinun tietojasi ei voida palauttaa.

Tätä lupausta rajoittavat seuraavat varaukset:

¡¤ Sinun datasi voidaan säilyttää DX:n rekistereissä, varakopioissa ja reksiteriketjuissa, lyhyissä tallennussykleissä, jotka pyrkivät suojelemaan yrityksen operaatioita. Sellaisissa tapauksissa sinua koskeva data tuhotaan noiden syklien edetessä;

¡¤ Sinun tietojasi saatetaan säilyttää yli sen tarkoituksen vanhenemisen, jos sitä vaatii laki, kuten asetuksen säädös, tai oikeuden määräys, kuten etsintälupa tai haaste, tai lainvalvojan varoitus oikeuden määräyksen pian tapahtuvasta luovutuksesta. Näissä olosuhteissa DX:

¡¤ Suorittaa kaikki sille kohtuudella tarjolla olevat toimenpiteet tiedottaakseen sinua tapahtuneesta datan säilytyksestä, paitsi jos laki estää sitä niin tekemästä; ja

¡¤ Säilyttää sinun tietojasi vain niin kauan kuin tuo varaus on ajankohtainen, ja hävittää ne sitten;

¡¤ DX seuraa Googlen kaikkia olemassa olevia Remarketing yksityisyyskäytäntöjä ja rajoituksia.

¡¤ DX käyttää Analytics-dataa ja DoubleClick-evästettä lähettääkseen sinun aiemmille DX.com-käynneillesi perustuvia mainoksia.

¡¤ Sinä voit hylätä DoubleClick-evästeen vierailemalla Googlen mainoshylkäyssivulla tai voit hylätä Googlen Analyticsin vierailemalla Google Analyticsin hylkäyssivulla.

¡¤ Sinun datasi saatetaan säilyttää yli tarkoituksensa vanhentumisen, jos laki niin vaatii (erityisesti DX:n intressien suojelemiseksi, esim. jos se uskoo perustellusti, että sinä et ole täyttänyt lupauksiasi DX:lle tai jos sinä olet rikkonut rikoslakia). Näissä olosuhteissa DX säilyttää dataasi tilanteen ollessa ajankohtainen ja hävittää sen sitten.


Pääsysi henkilökohtaisiin tietoihisi

DX lupaa sinulle pääsyn tietoihisi, ja tekee ainoastaan varauksen koskien sellaisia ehtoja ja prosesseja jotka ovat perusteltuja joissakin olosuhteissa. Erityisesti DX lupaa sallia pääsyn:

¡¤ Kätevästi

¡¤ Ilman kohtuutonta viivytystä

¡¤ Maksutta

DX lupaa asettaa ja käyttää sellaisia henkilöllisyyden tarkastussuojauksia tietoihisi pääsyn tielle, jotka sopivat sen arkaluonteisuuteen mutta ovat myös käytännöllisiä. Tähän saattaa liittyä pientä epämukavuutta; esimerkiksi pääsy sinun aiemmin DX:ssä rekisteröimäsi kanavan (kuten tietty sähköpostiosoite) kautta saattaa vaatia suhteellisen yksinkertaisia toimenpiteitä, mutta toisen kanavan kautta pääsy saattaa edellyttää hankalampia toimenpiteitä.

Mikäli riitautat jonkin piirteen tiedoissasi DX lupaa ryhtyä kohtuullisiin toimiin, mitä tulee datasi korjaamiseen, täydennykseen tai poistamiseen.

Sinä lupaat:

¡¤ Ettet tavoittele pääsyä turhanaikaisissa tarkoituksissa tai kohtuuttoman usein;

¡¤ Että hyväksyt sen, että joidenkin tietojen poistaminen ei välttämättä sovi yhteen tiettyjen DX:n sinulle tarjoamien palvelujen kanssa.


Tietoa tiedonkäsittelyn käytännöistä

DX lupaa tarjota sinulle tietoa siitä, miten se käsittelee sinun tietojasi:

¡¤ Yleisluontoinen tieto on helposti saatavissa

¡¤ Yksityiskohtaisempi tieto edellyttää pyyntöä

Milloin sinun tietojasi jaetaan toimeksisaajalle DX lupaa tarjota sinulle pyynnöstä tietoa siitä tavasta, jolla toimeksisaaja käsittelee sinun tietojasi.

DX lupaa varmistaa, että sen esittämä informaatio on mielekästä ja liittyy sinun huolenaiheeseesi.

Sinä lupaat:

¡¤ Olla etsimättä sellaista informaatiota turhanpäiväisiin tarkoituksiin tai kohtuuttoman usein

¡¤ Hyväksyä se, että liiallisten yksityiskohtien kertominen saattaa vahingoittaa datasi turvallisuutta ja DX:n liikeprosesseja, ja että se voi vahingoittaa DX:n kaupallisia intressejä.


Tiedustelujen, yleisten huolenaiheiden ja valitusten käsittely

Jos sinulla on kysymyksiä, yleisiä huolenaiheita tai valituksia näistä säännöistä tai DX:n käytöksestä näiden sääntöjen suhteen, lupaat:

Ottaa ensiksi yhteyden:

¡¤ Ainoastaan DX:een

¡¤ Riittävän yksityiskohtaisesti

¡¤ DX:n siihen tarkoitukseen tarjoaman kanavan kautta

DX lupaa:

¡¤ Tarjota yhden tai useampia kanavia yhteyteen DX:n kanssa; kanavien tulee olla käyttäjäystävällisiä

¡¤ Tarjota viipymättä ilmoituksen viestien vastaanottamisesta varustettuna viestien kopioilla, kirjaamisen päivämäärä ja kellonaika, ja DX:n viitenumero viestintää varten;

¡¤ Tarjota viipymättä vastauksen viestiin asiaankuuluvalla ja mielekkäällä tavalla.

Sinä lupaat lisäksi jättää DX:n rauhaan jokaiselta Valvojalta tai tiedotusvälineeltä:

¡¤ Kunnes tai jos DX:llä on ollut riittävä tilaisuus vastata alkuperäiseen viestiin; ja

¡¤ Samalla kun DX ja sinä säilytätte mielekkään keskusteluyhteyden asiassa.


Valvonta

DX toteaa, että sen lupaukset näissä säännöissä on tarkoitettu luomaan laillisia velvoitteita,ja että nämä velvoitteet on tarkoitettu valvottavissa oleviksi asiaankuuluvien lakien nojalla asiaankuuluvissa toimivalta-alueilla. Näihin sisältyvät datan suojeluun, yksityisyyteen, reiluun kauppaan, korporaatioihin ja rikoslakeihin liittyvät lait.

Sinä sitoudut hakemaan lain tukea vain toimivalta-alueelta joka on relevantti sinun ja DX:n välillä tapahtuneiden liiketoimien kannalta; tällainen on ennen kaikkea asuinpaikkasi tai asian kannalta relevanttien toimiesi suorituspaikan toimivalta-alue ja toisaalta DX:n kotipaikan tai sen relevanttien toimien toimivalta-alue.

Mikäli haluat etsiä relevantteja lakeja mistä tahansa yksittäisestä toimivalta-alueesta, DX pyytää sinua huomioimaan seuraavat lähteet:

¡¤ World LII:n yksityisyyslinkit

¡¤ Kooste [U.S.] osavaltioiden ja valtion yksityisyyslaeista, Privacy Journal, Providence RI

¡¤ Privacy Law Sourcebook 2004, EPIC, Washington DC

¡¤ the Australian Privacy Foundationin sivusto:

¡¤ Kansainvälisiä instrumentteja yksityisyyslakiin liittyen

¡¤ Maailman maiden yksityisyyslait

¡¤ Australian kansanyhteisön yksityisyyslait

¡¤ Australian osavaltioiden ja territorioiden yksityisyyslait

Privacy International


Muutokset näihin yksityisyyssitoumuksiin

DX sitoutuu:

¡¤ Olemaan muuttamatta näitä sääntöjä sisällöllisesti tavalla, joka heikentää sinun tietojesi suojaa;

¡¤ Tekemään kaiken mahdollisen estääkseen mitään tämän yrityksen tai sen olennaisia arvotekijöitä hankkivaa yritystä muuttamasta sisällöllisesti sinun tietoihisi soveltuvia sääntöjä tavalla, joka heikentää tietosuojaasi;

¡¤ Siellä missä se harkitsee muutoksia näihin sääntöihin tai täsmällisempien sääntöjen luomista tietyille palveluille, se kysyy neuvoa asiaankuuluvilta edustaja- ja asianajo-organisaatioilta;

¡¤ Siellä missä se tekee muutoksia näihin sääntöihin, se varmistaa että perättäisten versioiden eroavuudet ovat vaivatta löydettävissä;

¡¤ Säilyttämään kaikki näiden sääntöjen aiemmat versiot siten, että ne on päivätty ja ne ovat helposti saatavilla.


Määritelmiä

DX viittaa DX.comiin.

Sinun tietosi tarkoittaa tietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun, sisälsi se sitten nimenomaisen tunnisteen kuten sinun nimesi tai asiakasnumerosi tai ei. Se käsittää erityisesti kaiken sen datan, jonka DX kykenee korreloimaan kanssasi käyttämällä esim. serverilokeja ja evästesisältöjä.

Sinun tietosi ei viittaa tietoihin, joita ei enää voida yhdistää sinuun. Tähän sisältyy koostettu data, josta ei voi tunnistaa henkilöitä, joiden dataa sisältyy koosteeseen.

Suostumus merkitsee, että hyväksyt DX:n suunnitteleman toimenpiteen. Suostumus voi olla selkeäsanainen tai implisiittinen, mutta sen pitää kummassakin tapauksessa olla harkittu ja vapaasti annettu.

Mikäli tahdot puhua DX.comin asiakaspalveluhenkilökunnan kanssa soita 0755-33022388-8118 tai avaa lipukehttps://cs.dx.com/Ticket/Index. Jos haluat vierailla DX.comissa tule osoitteeseen Epro E-Commerce Ltd, Room 301, Town Health Technology Centre, 10-12 Yuen Shun Circuit, Siu Lek Yuen, Shatin, N.T. ,Hong Kong. Voit myös lähettää meille sähköpostia [email protected].